A kölcsönzés feltételei és díjszabás

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

A kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár bérelhet.

A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésben írásban rögzíti. A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya) kell letenni.

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, meghatározott összegű kaució átadása készpénzben vagy bankkártyán történő terhelés formájában a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

Az 5. kategória esetén a kaució kizárólag bankkártya bankkártya terhelése formájában hagyható.

 

Kategóriák:

1-es: túrakerékpár (trekking és city)

2-es: Cross trekking kerékpár

3-as: Gyermek (junior) kerékpár

4-es: Országúti versenykerékpár

5-ös: Pedelec (elektromos rásegítéses túrakerékpár)

 

Kölcsönözhető kerékpárok száma: 1./2./3. kategória esetén egy személy max. 2 db, 4./5. kategória esetén max. 1 db kerékpárt kölcsönözhet.

 

Kölcsönzési díj és idő:

KATEGÓRIA
1 2 3 4 5
Túra Cross Gyermek Országúti Pedelec
KÖLCSÖNZÉSI DÍJ 300Ft/óra 300Ft/óra 300Ft/óra --- 800Ft/óra
KAUCIÓ 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft --- 200 000 Ft
KÁRÉRTÉK 100 000 Ft 120 000 Ft 70 000 Ft --- 800 000 Ft

 

Kedvezményes kölcsönzési díj az 1. kategóriába tartozó kerékpárokra, III. kerületi lakosok számára (a kerületi önkormányzat támogatásával):

  • Hétköznap (munkanap): 250,-Ft/nap
  • Hétvégén és munkaszüneti napokon: 250,-Ft/óra

 

A bérbeadó kizárólag a nyitvatartási időre eső időtartamra számít fel kölcsönzési díjat, azon túl nem.

Abban az esetben, ha a kerékpárt a szerződésben megjelölt időpontig nem kerül visszaszállításra (és a bérlő személyesen, telefonon vagy e-mailben nem jelzi hosszabbítási szándékát), a továbbiakban 400 Ft/nap kölcsönzési díj kerül felszámolásra, óránkénti díjszabás esetén a díj nem emelkedik.

 

Minimális kölcsönzési idő: 1 óra

Maximális kölcsönzési idő: a bérlő által a szerződésben meghatározott időtartam, de ez nem haladhatja meg a 30 napot.

 

A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott helyszínen és nyitvatartási időben köteles leadni.

 

Nyitvatartási idő: 8-19 óra között

Kölcsönzési órának, és így díjfizetési órának számít minden megkezdett óra. Amennyiben a visszaszállítási időponttól számított harmadik napig a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:

  • egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését
  • a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig 1./2./3. kategória esetén napi 2000 Ft, 4. kategória esetén napi 5000 Ft, 5. kategória esetén napi 10 000 Ft használati díjat számolhat fel a bérlő felé.

 

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége:

A bérleti díjat a kerékpár leadásakor kell a bérlőnek megfizetnie készpénzben vagy bankkártyával minden megkezdett óra után.

A kerékpár megrongálásából, elvesztéséből eredő - jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű – bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár leadásakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20% késedelmi kamatot fizetni.

 

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért:

Amennyiben a kerékpárt sérült állapotban hozzák vissza, függetlenül attól, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a Berguson Kerékpárszaküzlet szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra díjmentesen rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.

 

A kerékpáron található alkatrészek – munkadíjat nem tartalmazó – tételes árlistája:

Váz Teleszkóp Merev villa Hajtómű Lánc Pedál Nadrágvédő Váltókar Első váltó Hátsó váltó Váltófül Váltókar fedél
35 000 Ft 25 000 Ft 5 000 Ft 8 000 Ft 3 500 Ft 3 000 Ft 1 600 Ft 4 500 Ft 3 500 Ft 6 000 Ft 1 500 Ft 1 800 Ft

 

Fék Felni Külső gumi Sárvédő Kormány Stucni Markolat Nyereg Nyeregcső Nyeregcső bilincs Lámpa Lámpa (USB)
3 500 Ft 5 000 Ft 4 500 Ft 4 000 Ft 4 500 Ft 6 500 Ft 1 500 Ft 4 000 Ft 3 500 Ft 2 500 Ft 4 000 Ft 7 500 Ft

 

Oldaltámasz Csomagtartó Kosaras csomagtartó Kosár (műa) Kosár (fém) Zár Reklámtábla Steps kijelző Steps kapcsoló
3000 / 4500 Ft 6 500 Ft 7 500 Ft 4 200 Ft 9 100 Ft 20 000 Ft 1200 FT 37 200 Ft 16 550 Ft

 

Steps Akku 504 Wh Steps Akku töltő Steps motor Steps lánctányér burkolat Steps kábelek Steps csomagtartó Steps sárvédő Steps nadrágvédő
148 000 Ft 35 200 Ft 350 000 Ft 6 500 Ft 3000 - 6000 Ft 10 400 Ft 10 400 Ft 5 600 Ft

 

Közös célunk a lopás elkerülése/biztonsági felhívások:

A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megnehezítendő, az egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb rendszerű, ABUS Bordo típusú zárat biztosítja. Lopás esetén a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.

 

Mindig viselj sisakot!

A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, a kölcsönzési időszakra ingyenesen biztosít kerékpáros sisakot, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisak sérülten, vagy nem kerül vissza, akkor a bérlő köteles annak értékét (8000 Ft) megtéríteni.

 

Egyéb feltételek:

A Berguson Kerékpárkölcsönző a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolásának útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza. A Berguson Kft. a kerékpárkölcsönző munkatársainak adatkezelési jogosultságára vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni és nem járul hozzá annak fénymásolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét kérheti letétként. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell elhelyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből egyedi elbírálás vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.

 

 

TEL.: +36 20 20 731 33