A kölcsönzés feltételei és díjszabás

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

A kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár bérelhet.

A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésben írásban rögzíti. A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya) kell letenni.

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, meghatározott összegű kaució átadása készpénzben vagy bankkártyán történő terhelés formájában a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

A bérbeadó a III. kerületi lakosok által igénybe vehető kedvezményes kölcsönzési lehetőség feltételeként támaszthatja 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás bemutatását.

 

 

Kategóriák:

1-es: Túra (trekking és city) kerékpár

2-es: Cross (cross trekking) kerékpár

3-as: Gyermek (junior és kamasz) kerékpár

4-es: Pedelec (elektromos rásegítéses túrakerékpár)

 

Kölcsönözhető kerékpárok száma: Kedvezményes kölcsönzési díjjal egy személy 1 db, egyéb esetekben egy személy max. 5 db kerékpárt bérelhet.

 

Kölcsönzési díj és idő:

KÖLCSÖNZÉSI DÍJ KATEGÓRIA
1. 2. 3. 4.  
Túra Cross Gyermek Pedelec  
Hétköznap - III. kerületi lakos 250 Ft / nap 300 Ft / óra 300 Ft / óra 800 Ft / óra
Hétköznap - NEM III. kerületi lakos 300 Ft / óra 300 Ft / óra 300 Ft / óra 800 Ft / óra
Hétvége/munkaszüneti nap – III. kerületi lakos 250 Ft / óra 300 Ft / óra 300 Ft / óra 800 Ft / óra
Hétvége/munkaszüneti nap – NEM III. kerületilakos 300 Ft / óra 300 Ft / óra 300 Ft / óra 800 Ft / óra
Heti bérlet (NEM kedvezményes díjú kölcsönzés esetén) 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 40 000 Ft
KAUCIÓ 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 200 000 Ft
KÁRÉRTÉK 160 000 Ft 185 000 Ft 85 000 Ft 800 000 Ft

 

A bérbeadó a fenti kölcsönzési díjakat a nyitvatartási időre eső időtartamra számítja fel. Az éjszakai időszakra (19-08 óra között) – amennyiben a kölcsönzés időtartama nem haladja meg a 3 napot – további 2 órányi összeget (500,-Ft/600,-Ft/1600,-Ft) számol el. Ez alól kivételt képeznek a hétköznap (munkanap), III. kerületi kedvezményes díjjal kölcsönzött, 1. kategóriába tartozó kerékpárok.

 

Abban az esetben, ha a bérlő a kerékpárt III. kerületi kedvezménnyel bérelte, és az a szerződésben megjelölt időpontig nem kerül visszaszállításra (a bérlő személyesen, telefonon vagy e-mailben nem jelzi hosszabbítási szándékát), a továbbiakban hétköznap 1000,-Ft/nap kölcsönzési díj kerül felszámításra; óránkénti díjszabás esetén a díj nem emelkedik. A hétvégére és-, vagy munkaszüneti napra eső rész a hétvégi tarifa szerint kerül kiszámításra.

 

Minimális kölcsönzési idő: hétköznap 1 nap (III. kerületi kedvezményes bérlés esetén) vagy 1 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 1 óra.

Maximális kölcsönzési idő: a bérlő által meghatározott időtartam, de ez nem haladhatja meg a 15 napot.

 

A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott helyszínen és nyitvatartási időben köteles leadni.

 

Nyitvatartási idő: 8-19 óra között (március 1-től október 31-ig). November 1. és február 28/29. között zárva tartunk!

Kölcsönzési órának, vagy napnak, és így díjfizetésre köteles órának, vagy napnak számít minden megkezdett óra, vagy nap. Amennyiben a visszaszállítási időponttól számított harmadik napon belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:

– egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését

– a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig 1./2./3. kategória esetén napi 3000,-Ft, 4. kategória esetén napi 8000,-Ft használati díjat számíthat fel a bérlő felé.

 

 

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége:

A bérleti díjat a kerékpár leadásakor kell a bérlőnek megfizetnie készpénzben, vagy bankkártyával, minden megkezdett nap vagy óra után.

A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű – bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár leadásakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20% késedelmi kamatot fizetni.

 

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért:

Amennyiben a kerékpárt sérült állapotban hozzák vissza, függetlenül attól, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a Berguson Kerékpárszaküzlet szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra díjmentesen rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.

 

A kerékpáron található alkatrészek – munkadíjat nem tartalmazó – tételes árlistája:

Az árak forintban értendőek és bruttó összegben kerültek megállapításra. Az itt nem szereplő egyéb alkatrészek áráról munkatársaink kérésre külön is tájékoztatják az ügyfeleket.

 

Váz

Teleszkóp Merev villa Hajtómű Lánc Pedál Nadrágvédő Váltókar Első váltó Hátsó váltó Váltófül Váltókar

53 000 Ft

   38 000 Ft 7 500 Ft 12 000 Ft 5 500 Ft 4 500 Ft 2 500 Ft 7 000 Ft 5 500 Ft 9 000 Ft 3 500 Ft

7 000 Ft

 

Fék-váltókar

Váltókar fedél Fék (V / disc) Fékkar (V / disc) Felni Külső gumi Sárvédő (db) Kormány Stucni Markolat Nyereg
10 000 Ft 3 000 Ft 5 500 / 7 000 Ft 5 500 / 7 000 Ft 7 500 Ft 7 500 Ft 6 000 Ft 7 000 Ft 9 900 Ft 2 500 Ft

6 000 Ft

 

Nyeregcső

Nyeregcső bilincs Oldaltámasz Csomagtartó Kosár (fém) Zár Reklámtábla Steps kijelző Steps kapcsoló

5 500 Ft

4 000 Ft 4 900 / 6 900 Ft 9 500 / 11 000 Ft 13 500 Ft 25 000 Ft 1 500 Ft 55 000 Ft 25 000 Ft

Steps akku  504Wh

Steps akku töltő Steps motor Steps lánctányér burkolat Steps kábelek Steps csomagtartó Steps sárvédő Steps nadrágvédő
180 000 Ft 42 000 Ft 420 000 Ft 8 000 Ft 4 000 – 7 000 Ft 15 000 Ft 12 500 Ft

7 000 Ft

 

Közös célunk a lopás elkerülése/biztonsági felhívások:

A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megakadályozandó, az egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb rendszerű, ABUS Bordo típusú zárat biztosítja. Lopás esetén a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.

 

Mindig viselj sisakot!

A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, 300-Ft napidíj mellett biztosít kerékpáros sisakot, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisakot sérülten adják vissza, vagy nem kerül vissza a bérbeadóhoz, akkor a bérlő köteles annak értékét (8000,-Ft) megtéríteni.

 

Egyéb feltételek:

A Berguson Kerékpárkölcsönző a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait – beleértve a leadott munkáltatói igazolásban foglalt adatok valódiságát is – a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolása útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza. A Berguson Kft. a kerékpárkölcsönző munkatársainak adatkezelési jogosultságára vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni, és nem járul hozzá annak fény-, vagy digitális másolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét kérheti letétként. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell elhelyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből egyedi elbírálás, vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.

 

TEL.: +36 20 20 731 33